Wet van Kirchhoff

Onder de naam wetten van Kirchhoff staan een aantal natuurkundige wetten bekend, twee in de elektrotechniek en één in de thermodynamica.

Elektrotechniek
In de elektrotechniek wordt onder de wetten van Kirchhoff een tweetal veelgebruikte regels verstaan die voortkomen uit de principes van behoud van energie en elektrische lading in elektrische circuits. De wetten zijn vernoemd naar de natuurkundige Gustav Robert Kirchhoff. Deze twee regels werden voor het eerst in 1845 beschreven en kunnen worden afgeleid uit de Maxwellvergelijkingen.

De eerste wet van Kirchhoff, "Kirchhoff's Current Law" (KCL)
Het principe van behoud van elektrische lading impliceert de eerste wet van Kirchhoff:

In elk knooppunt in een elektrisch circuit is de som van de stromen die in dat punt samenkomen gelijk aan de som van de stromen die vanuit dat punt vertrekken.


Hierbij wordt de conventie aangenomen dat toekomende stromen positief worden geteld en uitgaande stromen negatief.

De tweede wet van Kirchhoff, "Kirchhoff's Voltage Law" (KVL)
Het principe van behoud van energie impliceert de tweede wet van Kirchhoff:

De som van de elektrische potentiaalverschillen (rekening houdend met de richting) in elke gesloten lus in een circuit is gelijk aan nul.


Tekenconventie: Een spanningsbron wordt negatief gerekend als ze de stroom wil laten vloeien in tegengestelde richting van de lus; een spanningsval wordt positief gerekend als ze optreedt in de richting van de rondgangspijl (en vice versa).

Bovenstaande tekst is geheel afkomstig van Wikipedia, zie wetten van Kirchhoff . Op deze text is de licentie van toepassing.