Wet van Kirchhoff

Onder de naam wetten van Kirchhoff staan een aantal natuurkundige wetten bekend, twee in de elektrotechniek en één in de thermodynamica. Elektrotechniek In de elektrotechniek wordt onder de wetten van Kirchhoff een tweetal veelgebruikte regels verstaan die voortkomen uit de principes van behoud van energie en elektrische lading in elektrische circuits. De wetten zijn vernoemd naar de natuurkundige Gustav Robert Kirchhoff. Deze twee regels werden voor het eerst in 1845 beschreven en kunnen worden afgeleid uit de Maxwellvergelijkingen.